Comfort zone

Twee dagen voor de aanslagen in Parijs was ik in discussie met eerstejaars studenten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten over kunst en activisme. Ik liet een aantal fragmenten zien van activistische performances en kunstmanifestaties gehouden rond 2004 die zich keerden tegen de consumptiemaatschappij en vercommercialisering. De ludieke protesten die met flair en humor…