Het DNA van de stad

‘Je kunt niet zomaar een festival in een stad organiseren wanneer je die stad eigenlijk niet kent’, zei een collega laatst. Het lijkt een open deur, maar toch… Ik zou het nog sterker willen zeggen: wanneer je een festival of kunstevenement in een stad of gebied organiseert behoor je je eerst grondig te verdiepen in…

Winstbejag

Maakt Ilja Pfeijfer nou een vergissing in de NRC Next van vandaag, of lees ik niet goed? Hij schrijft: ‘De uitgeverijen moeten terug naar het oude model van kleinschaligheid en continuïteit. (…..) Het is een business model dat voor de hele culturele sector zou moeten gelden. Het hoofddoel is om mooie dingen te maken om…

Een goed gesprek

‘De kunst heeft de politiek tot tegenstander gemaakt’, zei collega Paul Gudgin me zo’n twee jaren terug, ‘Kunst zou een veel grotere maatschappelijke rol kunnen spelen door zich te verbinden met urgente thema’s waar de politiek nu mee worstelt. Je zou eigenlijk aan de politici moeten vragen hoe je ze als kunstensector kunt helpen om…

Goede ideeën

In een wetgevingsoverleg over cultuur, afgelopen 11 november, vroeg structureel gesubsidieerd taalkunstenaar en politicus Martin Bosma (PVV) zich af waar de linksen blijven met hun protesten tegen de bezuinigingen op kunst nu er een socialistische wind door de regering waait. De bezuinigingen zijn nog steeds van kracht maar de schreeuw om geld is verstomd, constateerde…

How to become like Leonardo da Vinci

Op de cover van Managementboek Magazine van november spreekt schrijver, spreker, cultuurfilosoof, initiator en ‘ontdekkingsreiziger’ Martijn Aslander van een nieuwe Renaissance, die naar zijn overtuiging inmiddels een jaar of tien aan de gang is. Kennis en informatie zijn meer dan ooit voor iedereen beschikbaar: ‘Iedereen kan bij de tools, het verschil zit ‘m in de…

Lean Thinking

‘In Nederland,’ verzuchtte een Engelse consulent onlangs, ‘kan iets nooit eens eenvoudig van A naar B. Alles voltrekt zich in volstrekt onduidelijke cirkelbewegingen waarbij iedereen zijn of haar zegje mag doen en elke mening even zwaar telt. Alles moet altijd teruggekoppeld worden. Er wordt nooit echt iets besloten, zo lijkt het… En dan… (hij keek…

Waarde

Tijdens een discussiebijeenkomst over het cultuurbeleid van de stad Groningen in 2020 opperde een locale politicus dat het wellicht een goed idee zou zijn om nu eens de economische waarde van kunst aan te tonen. Want economische waarde, daar draait het tenslotte allemaal om. Iets heeft blijkbaar pas waarde wanneer het geld oplevert. In de…

Belangen

Binnen het adviesorgaan van een Europese netwerkorganisatie voor de podiumkunsten woedde onlangs een discussie over het nut van grote belangenorganisaties. Grootschalig en log is immers uit; klein, slagvaardig en flexibel is in. Want: Small is beautiful. Het is een Europese tendens zo blijkt: belangenorganisaties vallen om omdat de leden zich onvoldoende vertegenwoordigd voelen. Want, zo…

De nieuwe theaterprogrammeur

De tijd dat je als theaterprogrammeur in november bladerend door het overvloedige aanbod van de impresario’s je keuze voor het daaropvolgende seizoen maakte, ligt nagenoeg achter ons. Niet alleen is het aanbod als gevolg van de crisis beduidend minder en is het budget voor programmering in menig theater geminimaliseerd, de bezoeker wil ‘value for money’…

Artistic Edge

Het vorig jaar verschenen boekje The Artistic Edge van Lisa Phillips is een sterk pleidooi voor cultuureducatie. Het maakt aannemelijk dat kunstonderwijs behalve je creativiteit ook je zelfvertrouwen, probleemoplossend vermogen, verbeeldingskracht, communicatievaardigheden, empathie, verantwoordelijkheidsgevoel en aanpassingsvermogen bevordert. Kinderen en scholieren die kunstonderwijs hebben gehad blijken, eenmaal volwassen, innovatievere werknemers te zijn. Logisch, zou je denken….