Lean consumptie

Na Lean Productie is sinds 2005 ook de term Lean Consumptie in zwang: lever de klant precies wat hij wil, wanneer hij wil en verspil daarbij zo min mogelijk van zijn tijd en energie.Zo scan je als consument in Japan op metrostation x de barcode van je favoriete maaltijd die vervolgens op je eindhalte dampend…

Laat de beer los

Binnen de podiumkunsten wordt nog steeds met gemengde gevoelens teruggekeken op de Mars der Beschaving. Niet vanwege het protest op zich, maar vanwege die rottige twee laatste woorden. Hadden ze het maar bij De Mars gehouden, dan had het verder zo gerechtvaardigde protest tegen de kaalslag in de kunsten niet zo’n last gehad van die…

Ritsaert en Frie

Een van de mooiste speeches die ik in 2014 hoorde kwam van Frie Leysen. In haar vurige pleidooi voor de kunsten na het ontvangen van de Erasmusprijs, waarin zij zich rechtstreeks tot de koning richtte, hekelde Leysen het sluiten van de grenzen en de navelstaarderij. ‘Ik mis de Ritsaert ten Cate’s in dit land’, verzuchtte…

Er hoort niets

In de documentaire ‘Wie ik was voordat ik was’ vertelt performancekunstenares Moniek Toebosch over haar grote inspiratie, filmmaker Frans Zwartjes. ‘Die man heeft mij bevrijd van alles wat hoort’, zegt ze. Want: ‘Er hoort niets’. Dat niets aantrekken van wat er wel of niet hoort maakte Moniek Toebosch tot een inspirerende, vrije en moedige geest…

Beweging

De podiumkunsten zijn volop in beweging. Op het gebied van productie en presentatie lijken een paar interessante zaken aan de hand. Een aantal observaties en verwachtingen op rij. De traditionele schouwburg gaat zo langzamerhand op de schop. De scheiding tussen de ‘grote’ en de ‘kleine zaal’ vervaagt: theatermakers uit het kleine circuit gebruiken vaker de…