Volle zalen

Op het Nederlands Theater Festival 2015 probeerden we er tijdens het Grote Podiumkunstendebat de vinger op te leggen of het nou goed of slecht gaat met het Nederlands theater. Bij gebrek aan volledige cijfers lukte dat toen niet helemaal. Het aantal speelbeurten leek niet afgenomen, maar de verhalen van de aanwezigen weerspraken dat. Althans: het…