Ruimte

In de discussies over herziening van het subsidiebestel rond de culturele sector die her en der worden gevoerd duiken een paar begrippen steeds weer op: ‘impact’, ‘diversiteit’, ‘centralisatie’ of juist ‘decentralisatie’, ‘fair practice’, ‘vereenvoudiging’, maar ook ‘vertrouwen’, ‘tijd’ en ‘ruimte’. Ruimte is een interessant concept. Je kunt er veel mee. Geef een object de ruimte…