Cultuuradvies

Als consultant adviseer ik culturele instellingen, overheden en individuen die op zoek zijn naar inspiratie, nieuwe oplossingen en ideeën. In de afgelopen vijftien jaren adviseerde ik onder meer over het festivalbeleid van de provincie Overijssel, over een uitmarkt-concept in Rotterdam, een landelijk theaterevenement in de Nederlandse schouwburgen en het opzetten van een kunstvakopleiding in Tilburg.

Voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa werkte ik mee aan de realisatie én verdediging van het tweede bidbook tegenover de internationale jury. In 2018 deed ik onderzoek naar het professioneel voorzieningenniveau van de Utrechtse podiumkunsten, dat dit najaar een vervolg krijgt.

Momenteel werk ik aan de realisatie van een aantal nieuwe projecten te behoeve van de creatieve industrie, waarover deze winter meer.

Ondertussen ben ik beschikbaar voor lezingen over de hedendaagse kunstpraktijk en workshops over creatief ondernemerschap. Het coachen van nieuwe makers doe ik incidenteel. Af en toe geef ik les. Als ex-comedian houd ik van humor en goede verhalen.