Cultuuradvies

Als consultant adviseer ik culturele instellingen en fungeer ik als sparringpartner voor teams en individuen die op zoek zijn naar inspiratie, nieuwe oplossingen, strategieën en ideeën. In de afgelopen vijftien jaren adviseerde ik onder meer over het festivalbeleid van de provincie Overijssel, over een uitmarkt-concept in Rotterdam, een landelijk theaterevenement in de Nederlandse schouwburgen en het opzetten van een kunstvakopleiding in Tilburg. Ik schreef mee aan beleidsplannen en subsidieaanvragen, had zitting in commissies en dacht mee over nieuwe culturele initiatieven, klein en groot.

Voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa werkte ik mee aan de realisatie én verdediging van het tweede bidbook tegenover de internationale jury. In 2018 deed ik onderzoek naar het professioneel voorzieningenniveau van de Utrechtse podiumkunsten, dat nu een vervolg krijgt.

Het bereiken van nieuwe doelgroepen, bewustwording, het toegankelijk maken van kunst, de emancipatie van de mens, lean impact en de werking van het Europese kunstenveld hebben mijn speciale interesse. Ik streef er naar dat het artistieke denken in onze werkpraktijk weer leidend gaat zijn.

Ik geef zo nu en dan lezingen en workshops over creatief ondernemerschap en de trends die ik verwacht. Als ex-comedian houd ik van humor en goede verhalen.

Foto: Olivier Middendorp