Welkom

Kunst inspireert mensen tot een stap die ze anders misschien nooit hadden gezet. Het draagt bij aan persoonlijke groei, versterking van innerlijke waarden en creatief burgerschap. Kunst biedt kansen en andere inzichten. Daarom moet kunst voor iedereen binnen bereik zijn.

Of zoals actrice en regisseuse Lineke Rijxman zei: ‘Kunst kan je in aanraking brengen met andere werelden,  met andere zienswijzen en denkwijzen. Daardoor hoef je niet te blijven leven met de beperkingen die je door omstandigheden worden opgelegd, of dat nou thuis is, of op school of door de maatschappij’. 

In een veranderende samenleving die op zoek is naar nieuwe idealen en innovatieve oplossingen hebben culturele professionals een belangrijke verantwoordelijkheid. Om dialoog te stimuleren en nieuwe perspectieven te bieden. Om creatieve denkkracht in te zetten voor positieve verandering.

Vanuit deze overtuiging organiseer ik al 30 jaar festivals, congressen en evenementen voor het ‘grote’ publiek, specifieke doelgroepen en vakgenoten. Kleurrijk, feestelijk en maatschappelijk geëngageerd. Soms kritisch, een enkele keer spraakmakend en altijd met een knipoog.

In deze projecten streef ik er naar kunst en vooral theater voor iedereen toegankelijk te maken en sociale gelijkheid te bevorderen. Om bij te dragen aan onderling begrip en een verdraagzame maatschappij.

Per 1 juni 2021 ben ik met veel plezier aan de slag gegaan als directeur van de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch. Ook blijf ik als vice-voorzitter van het bestuur betrokken bij IETM.

Kun je met kunst mensen aanmoedigen het beste uit zichzelf te halen? Ik denk van wel.

De blogs die ik schreef in de periode 2013 tot 1 juli 2020 vind je hier.

tf-annavankooij-3425