Welkom

Kunst inspireert mensen tot een stap die ze anders misschien nooit hadden gezet. Het draagt bij aan persoonlijke groei, versterking van innerlijke waarden en creatief burgerschap. Kunst biedt kansen en andere inzichten. Daarom moet kunst voor iedereen binnen bereik zijn.

In een veranderende samenleving die op zoek is naar nieuwe idealen en innovatieve oplossingen hebben culturele professionals een belangrijke verantwoordelijkheid. Om dialoog te stimuleren en nieuwe perspectieven te bieden. Om creatieve denkkracht in te zetten voor positieve verandering.

Vanuit deze overtuiging organiseer ik festivals, congressen en evenementen voor het ‘grote’ publiek, specifieke doelgroepen en vakgenoten. Kleurrijk, feestelijk en maatschappelijk geëngageerd. Soms kritisch, regelmatig uitgesproken en altijd met een knipoog.

In deze projecten streef ik er naar kunst en vooral theater voor iedereen toegankelijk te maken en sociale gelijkheid te bevorderen. Om bij te dragen aan onderling begrip en een verdraagzame maatschappij.

Kun je met kunst mensen aanmoedigen het beste uit zichzelf te halen? Ik denk van wel.

Klik hier voor mijn advieswerk. De 100 blogs die ik schreef in de periode 2013 tot 1 juli 2020 vind je hier.

tf-annavankooij-3425