Nieuwe Grond

Nieuwe Grond stelt zich ten doel de praktijk van het werken in de culturele sector te verbeteren en de maatschappelijke functie van kunst te onderzoeken door het beleggen van bijeenkomsten (workshops, conferenties, congressen, fora, etc.) waarin kennis en informatie tussen culturele professionals voor en achter de schermen wordt uitgewisseld en nieuwe voorstellen worden geformuleerd.

Het motto van Nieuwe Grond is denken vanuit voorstellen in plaats vanuit kritiek. Naast het creëren van tijdelijke denkruimtes waar kunstenaars, beleidsmakers en critici samenkomen, wil Nieuwe Grond tevens aanjager zijn van nieuwe, eigenzinnige en prikkelende voorstellen. Het wil ruimte creëren voor nieuwe ideeën over de inrichting van onze sector, de relatie tussen kunst en politiek en de rol van kunst in de samenleving. Nieuwe Grond richt zich in eerste instantie op de dialoog tussen vakgenoten uit de kunstensector en de creatieve industrie maar staat nadrukkelijk open voor een geïnteresseerd publiek. Nieuwe Grond kijkt voor inspiratie ook buiten de landsgrenzen en de culturele sector.

Nieuwe Grond speelt zich af gedurende het Nederlands Theater Festival maar vanaf najaar 2019 eveneens op locatie elders in het land.

Nieuwe Grond (foto: Anna van Kooij)