Voors en tegens van een nieuwe theaterpraktijk

De Raad voor Cultuur adviseert de Minister om de focus in de loop der jaren te verleggen van landelijk beleid naar regionaal beleid. De gedachte daarachter is dat kunst geworteld moet zijn in de directe omgeving en dat dit gestimuleerd kan worden door regionale kunstbestedingen te matchen met landelijk geld. Dus hoe meer een regio…