The People’s Palace

Twee maanden na het uitspreken van zijn, voor Nederland zeer complimenteuze Staat van het Theater sprak ik opnieuw met de Berlijner intendant Thomas Oberender. Hij legde nog eens uit wat volgens hem het gevolg is van het Amerikaanse systeem van kunstfinanciering. Het is beslist niet zo dat de Amerikaanse overheid geen geld besteedt aan kunst, stelt…

Voors en tegens van een nieuwe theaterpraktijk

De Raad voor Cultuur adviseert de Minister om de focus in de loop der jaren te verleggen van landelijk beleid naar regionaal beleid. De gedachte daarachter is dat kunst geworteld moet zijn in de directe omgeving en dat dit gestimuleerd kan worden door regionale kunstbestedingen te matchen met landelijk geld. Dus hoe meer een regio…

Beweging

De podiumkunsten zijn volop in beweging. Op het gebied van productie en presentatie lijken een paar interessante zaken aan de hand. Een aantal observaties en verwachtingen op rij. De traditionele schouwburg gaat zo langzamerhand op de schop. De scheiding tussen de ‘grote’ en de ‘kleine zaal’ vervaagt: theatermakers uit het kleine circuit gebruiken vaker de…