Artistic Edge

Het vorig jaar verschenen boekje The Artistic Edge van Lisa Phillips is een sterk pleidooi voor cultuureducatie. Het maakt aannemelijk dat kunstonderwijs behalve je creativiteit ook je zelfvertrouwen, probleemoplossend vermogen, verbeeldingskracht, communicatievaardigheden, empathie, verantwoordelijkheidsgevoel en aanpassingsvermogen bevordert. Kinderen en scholieren die kunstonderwijs hebben gehad blijken, eenmaal volwassen, innovatievere werknemers te zijn. Logisch, zou je denken….