De nieuwe theaterprogrammeur

De tijd dat je als theaterprogrammeur in november bladerend door het overvloedige aanbod van de impresario’s je keuze voor het daaropvolgende seizoen maakte, ligt nagenoeg achter ons. Niet alleen is het aanbod als gevolg van de crisis beduidend minder en is het budget voor programmering in menig theater geminimaliseerd, de bezoeker wil ‘value for money’ en een steeds meer gespecialiseerde theaterprogrammeur als ‘gids’, het liefst met een beetje visie en bevlogenheid. Daarbij verandert de functie van de schouwburg in de samenleving. De theaterzalen bieden steeds vaker andersoortige programma’s als ‘theaterlezingen’ of anderszins eigenhandig samengestelde verdiepingsprogramma’s en thema-avonden. De Stadsschouwburg Amsterdam is daar een mooi voorbeeld van. De moderne theaterprogrammeur is een concept-denker, gids en programma-maker tegelijkertijd, meer nog dan een boeker.