Belangen

Binnen het adviesorgaan van een Europese netwerkorganisatie voor de podiumkunsten woedde onlangs een discussie over het nut van grote belangenorganisaties. Grootschalig en log is immers uit; klein, slagvaardig en flexibel is in. Want: Small is beautiful. Het is een Europese tendens zo blijkt: belangenorganisaties vallen om omdat de leden zich onvoldoende vertegenwoordigd voelen. Want, zo is de klacht, een veelheid aan kleine leden levert de inhoud, de input aan ideeën en het geld terwijl het belang van de grote broer onvoldoende duidelijk is en in het ergste geval een van de praktijk vervreemde koers vaart. Bovendien dwingt de crisis tot de vraag of het lidmaatschapsgeld niet beter besteed kan worden. In het ontmantelen van grote belangenorganisaties, die vaak ook nog eens top-down georganiseerd zijn en daarmee al helemaal de tijdgeest tegen hebben, schuilt een gevaar: belangenbehartiging, samen optrekken, samenwerken, gezamenlijk inkopen; het blijft noodzaak. In rap tempo moderniseren is voor belangenorganisaties de enige weg. Bottom-up, sneller en effectiever,  leaner, meer betrokken, servicegerichter, beter én goedkoper. Een uitdagende opgave voor leiders nieuwe stijl.