Waarde

Tijdens een discussiebijeenkomst over het cultuurbeleid van de stad Groningen in 2020 opperde een locale politicus dat het wellicht een goed idee zou zijn om nu eens de economische waarde van kunst aan te tonen. Want economische waarde, daar draait het tenslotte allemaal om. Iets heeft blijkbaar pas waarde wanneer het geld oplevert. In de afgelopen jaren zijn er talloze vuistdikke rapporten verschenen waarin de economische waarde van kunst onomstotelijk is aangetoond. Toch hebben die rapporten helemaal niets uitgemaakt in de waardering voor de kunst. Ofschoon iedereen met gezond verstand weet dat een stad vol kunst en cultuur veel leuker is dan een stad zonder, blijven sommigen om onduidelijke redenen maar zoeken naar bewijsvoering. De oude Grieken wisten het al; kunst, sport en onderwijs zijn goed voor een mens. De economische waarde komt daar als vanzelf achteraan.