Lean Thinking

‘In Nederland,’ verzuchtte een Engelse consulent onlangs, ‘kan iets nooit eens eenvoudig van A naar B. Alles voltrekt zich in volstrekt onduidelijke cirkelbewegingen waarbij iedereen zijn of haar zegje mag doen en elke mening even zwaar telt. Alles moet altijd teruggekoppeld worden. Er wordt nooit echt iets besloten, zo lijkt het… En dan… (hij keek nu wanhopig naar de lucht)… die eeuwige koffiepauzes van jullie!’

Herkenbaar? Zeker. Niets lijkt in Nederland zo ingewikkeld als het simpel houden. Het zit blijkbaar in onze volksaard. In een land waar iedereen verantwoordelijk is, is niemand verantwoordelijk. Dat maakt het nemen van besluiten nog eens extra complex. Zelf ben ik een groot fan van Lean Thinking. De essentie van Lean is voor mij veel meer dan een van oorsprong Japanse managementfilosofie; het is bijna een manier van leven. Ik geloof inmiddels heilig in de kracht van eenvoud. ‘Alles is het gevolg van handelen’, zei schrijver en Taoist Gerben Hellinga mij ooit. Je kunt moeilijk doen, maar het evenzogoed eenvoudig maken. Dat vergt meesterschap, zo blijkt. Eenvoud: je kunt er een leven lang op studeren.