Echte groei

Dit is voorlopig mijn laatste blog over geld. Ik schrijf liever niet over geld. Dit land is zo onnoemelijk rijk dat ik het bijna pervers vind om over gebrek aan geld te klagen. Neemt niet weg dat een reality check zo nu en dan op zijn plaats is. Afgelopen week was ik in gesprek met…

Lean Thinking

‘In Nederland,’ verzuchtte een Engelse consulent onlangs, ‘kan iets nooit eens eenvoudig van A naar B. Alles voltrekt zich in volstrekt onduidelijke cirkelbewegingen waarbij iedereen zijn of haar zegje mag doen en elke mening even zwaar telt. Alles moet altijd teruggekoppeld worden. Er wordt nooit echt iets besloten, zo lijkt het… En dan… (hij keek…