Goede ideeën

In een wetgevingsoverleg over cultuur, afgelopen 11 november, vroeg structureel gesubsidieerd taalkunstenaar en politicus Martin Bosma (PVV) zich af waar de linksen blijven met hun protesten tegen de bezuinigingen op kunst nu er een socialistische wind door de regering waait. De bezuinigingen zijn nog steeds van kracht maar de schreeuw om geld is verstomd, constateerde Bosma niet zonder enige spijt. De grachtengordelelite is echter gewaarschuwd: de PVV, in de peilingen de grootste politieke partij van Nederland, subsidieert geen kunst. Wel cultuur. Terecht stelt Bosma dat die twee begrippen niet met elkaar verward mogen worden. Dat de culturele… pardon, kunstensector anderhalf jaar na De Mars (met die rampzalige toevoeging) niet langer luidruchtig roepend onder het Torentje staat heeft misschien een andere reden dan de PVV woordvoerder denkt: de bezuinigingen zijn inmiddels geeffectueerd en hebben hun uitwerking niet gemist. Bovendien: protesteren is zó 2012… Volgens mij is ‘het land’, ongeacht welke sector dan ook, het protesteren wel een beetje beu. Ons ooit zo liberale innovatieland snakt vooral naar een bevlogen regering met goede ideeën. Wie inspireert kan in ieder geval op mijn stem rekenen. Zij het ‘linksom’ of ‘rechtsom’. Dat verschil is immers al lang niet meer evident.