Winstbejag

Maakt Ilja Pfeijfer nou een vergissing in de NRC Next van vandaag, of lees ik niet goed? Hij schrijft: ‘De uitgeverijen moeten terug naar het oude model van kleinschaligheid en continuïteit. (…..) Het is een business model dat voor de hele culturele sector zou moeten gelden. Het hoofddoel is om mooie dingen te maken om genoeg geld bij elkaar te krijgen om dat volgend jaar weer te doen. Het doel is niet om rijk te worden’.

Als er had gestaan:‘Het is het business model zoals dat al sinds jaar en dag in de culturele sector geldt’, dan had Ilja de spijker op zijn kop geslagen. Want zo werkt het. Sterker: verreweg de meeste culturele instellingen, vaak stichtingen, werken zonder enig winstoogmerk. Rijk wordt vrijwel niemand. Dat zou Ilja als ploeterend broodschrijver als geen ander moeten weten. ‘Proberen het hoofd boven water te houden’ is momenteel meer van toepassing. Maar daarin staat de culturele sector niet alleen.

Terecht stelt Ilja daarom: ‘Ook buiten de culturele sector zou het heilzaam zijn continuïteit boven winstbejag te stellen’. Daarin ben ik het hartstochtelijk met hem eens. Dat de wereld zo snel mogelijk terug wil naar de overvloed van voor de crisis, met alle verspilling van dien, is ook mij een doorn in het oog. De hoop op echte verandering is wat dat betreft al bijna vervlogen.