Het DNA van de stad

‘Je kunt niet zomaar een festival in een stad organiseren wanneer je die stad eigenlijk niet kent’, zei een collega laatst. Het lijkt een open deur, maar toch… Ik zou het nog sterker willen zeggen: wanneer je een festival of kunstevenement in een stad of gebied organiseert behoor je je eerst grondig te verdiepen in het DNA van die stad of het gebied. Dat doe je door er langdurig rond te hangen, te luisteren naar de heersende sentimenten, uitgebreid te observeren, rond te zwerven, te praten met cultuurmakers en consumenten en harde cijfers te verzamelen over de inwoners en hun voorkeuren en gedrag. Pas dan kan er een innovatief evenement ontstaan dat aansluit bij het unieke DNA van de omgeving. Een evenement dat past in Groningen kan in Den Bosch compleet niet aanslaan, terwijl de Bosschenaar op bezoek in Groningen wel enthousiast kan zijn over datzelfde evenement dat floreert omdat het ingebed is in de juiste omgeving. Het is kortom; maatwerk. Net als kunstbeleid. Ook dat is niet zomaar over te hevelen. Er is geen beleid denkbaar dat overal werkt, ook al beweren sommigen dat dat anders is.