Meesterschap

Momenteel ben ik 48. Tegenwoordig is dat zo’n beetje halverwege je carrière. Een interessante middenpositie. Onder mij de aanstormende generatie, boven mij de stilaan vertrekkende babyboomer. Sommige babyboomers, zoals mijn eigen vader op zijn 63e, gaan juichend en vol overtuiging met pensioen en vinden het leven vervolgens verrukkelijk. Anderen vinden het beduidend lastiger, vallen in een gat en weten niet goed om te gaan met de nieuw verworven vrijheid. Tegelijkertijd worstelt een nieuwe generatie met altijd weer dezelfde terugkerende vraagstukken en wordt het wiel steeds opnieuw uitgevonden.

De oudere generatie ziet dat met lede ogen aan; de nieuwe generatie doet het, het liefste wel zelf. Toch is dat jammer. Er gaat op die manier namelijk waardevolle kennis verloren. Frictie ontstaat naar mijn idee vooral doordat mensen die het vak verlaten soms nog altijd bepalend willen zijn. Daardoor is de nieuwe generatie op haar hoede. Terwijl het ware meesterschap zich kenmerkt door een open, geduldige en ondersteunende houding. Ik ken mensen die die eigenschap hebben en het is prachtig. Ritsaert ten Cate had die rol en zijn advies was dan ook veel gevraagd. Kunstenaars uit binnen- en buitenland beschouwden hem als hun mentor. Een leraar hebben kan een grote verrijking zijn. Meestal ontstaat die ‘meester-gezel’ relatie organisch. Veel van mijn collega’s spreken desgevraagd met enthousiasme over hun leermeesters, maar de natuurlijke overdracht van kennis is niet zondermeer vanzelfsprekend.

Iemand schreef me bezorgd over ‘het geheugen van de sector’, de kennis en ervaring die verloren dreigt te gaan omdat we te weinig luisteren naar de oudere generatie acteurs, regisseurs en andere professionals en ook… publiek. Gelukkig zijn er initiatieven als de Werkgroep NIT en de Nieuwe Toneelbibliotheek die dat tij proberen te keren. Ook tijdens het Nederlands Theater Festival 2017 gaan we werken aan de totstandkoming van een live archief.

Zelf ben ik voor een ‘Culturele kennisbank’. Een online platform waar je in contact kunt komen met inspirerende mentoren, voor coaching, masterclasses en advies. In het geval van goed pensioen natuurlijk tegen onkostenvergoeding (fair practice) en anders tegen redelijke betaling. Onder voorwaarde dat de geleerde lessen ook weer online gedeeld worden. Zo zetten we meesterschap effectief in voor onze eigen ontwikkeling en die van onze sector.